MTBO miljøet i Nordsjælland er blevet større her under CORONA krisen

Orienteringsklubberne – Allerød OK og OK Øst – har gennem flere år haft et unikt samarbejde om afholdelse af ugentlige MTBO træningsløb i de Nordsjælland skove. I efteråret 2020 er også FIF Hillerød også blevet en del af dette samarbejde omkring træningsløbene til stor glæde for de mange udøvere.

CORONA situationen og restriktionerne med forsamlingsforbud har dog lagt visse begrænsninger ind, men disse er søgt løst på kreativ vis, med spredning af starterne over et længere tidsinterval, med ”slots” til de forskellige klubber, så forbuddet om maksimalt 10 personer ikke overtrædes.

Også de nye værktøjer, som ”UsynligO” og ”Navitabi”, hvor der ikke er fysiske poster i skoven, men alene elektronisk registrering af postbesøg, har været med til at øge mulighederne for MTBO træning.

Allerede i foråret blev der lagt flere “coronabaner” ud via FB i de elektroniske apps og i november tog familien Brunstedt Nørgaard initiativ til en decideret MTBO Corona Cup, hvor der ugentligt lægges én ny bane op, som så kan køres nårsomhelst det kan passes ind i ens egen kalender og siden lægges op i O-track.  Super initiativ.

MTBO Corona Cup har en særlig gruppe på Facebook, link her: MTBO Corona Cup

Situationen og de nye teknologiske muligheder har inspireret til at tiltrække en række ”nye” athleter til MTBO miljøet. Ikke helt unge atleter, men voksne mænd omkring de 50 år, med tidligere meritter fra bl.a. TRIAHTLON- og LANGRENDSMILJØET.

Animeret og tilskyndet af Ulrich Ghisler, OK Øst, der har været træner og motivator for denne gruppe, alle med et særligt konkurrence-gen.

Nu har de fundet en ny fælles platform i MTBO, hvor den indbyrdes konkurrence kan plejes.

I søndags 3. nytårsdag troppede 16 deltagere, inklusive undertegnede,  op til familien GHISLERS nytårsløb rundt i Rude skov, Geels Skov, Ravneholm og Kirkeskoven og de mellemliggende bymæssige områder.

Banen på 27 km og 44 poster var 12 årige Vibe Ghisler-Solvangs julegave til sin far Stephan Ghisler, og var formet efter hans initialer SG og lavet af Vibe og Ulrich.

Den lagte bane krævede stærke og udholdende ben af deltagerne.

Hurtigste tid havde Stephan Ghisler på lidt over 2 timer for 45 tilbagelagte kilometer på en bestemt orienteringsmæssigt udfordrende bane. Så der bliver  ”lagt fra land” i det miljø. Selv farmand Ghisler på 80 år, som er debutant i sporten i år, gennemførte i fin stil på 4 timer.

Hvis man har lyst til at prøve kræfter med banen kan kortfilerne bestilles hos Ulrich Ghisler på mail: ulrichghisler@mail.dk Banen ligger i Usynlig-O, Navitabi og O-track.

Flere af nye ”orienterere” i MTBO giver udtryk for, at de synes, det er nyt og spændende med lidt hjernegymnastik og vejvalgsudfordringer under de fysiske udfoldelser.

Ingen tvivl om, at vi kommer til at se mange nye ansigter til MTBO i de nordsjællandske skove i 2021.

Nedenfor fotos fra Instruktion, af flere af de fremmødte deltagere og fra starten.

Endelig overblik over banen inspireret af Stephans initialer: SG

Ulrich giver instruktion

Morgenfriske ryttere

Der arbejdes med “UsynligO”

Rytterne sendtes afsted med 1 min. mellemrum

Overblik over baneforløb i skovene omkring Holte/Søllerød