Vi har forhøjet en række af vore priser pr. 15/7-2023.

Den nye prisliste er gældende for ikke forudbestilte køb efter den 15/7-2023.

Prislisten kan findes her:

Dansk prisliste pr. 15072023

 

 

Prisforhøjelsen forklares med stigende produktionspriser hos producenten, da råvarepriser på aluminium, plast m.v. har været kraftigt stigende under Covid-19.

Vi foretog senest prisændringer tilbage i marts 2022 med virkning fra 1/4-2022, jf. nyhedsartikel herom den 2. marts herom:

Prisforhøjelser pr. 1. april 2022

Gammel prisliste her for de der ønsker at sammenligne nye/gamlepriser:

Dansk prisliste pr. 01042022